Навчання

Програма базового навчального курсу “Управління елеватором 8 для України”

Назва підсистеми Тривалість, годин
Бухгалтерський облік та фінанси 8 годин
Оперативний облік (кількісно-якісний облік) зерна 8 годин
Облік праці та заробітної плати 8 годин
Розділ Тема
  Оперативний облік (кількісно-якісний облік) зерна
Приймання та відвантаження зерна та зернопродуктів на ваговій • Довідник «Види транспортних засобів»
• Довідник «Пункти навантаження (розвантаження)»
• Довідник «Ваги»
• Документ «Товарно-транспортна накладна»
• Звіт «Ваговий журнал»
• Звіт «Звіт по ТТН»
• Звіт «Аналіз ваги тари транспортних засобів»
Виробничо-технологічна лабораторія • Документ «Аналіз якості»
• Звіт «Журнал реєстрації лабораторних аналізів (форма № 49)»
• Звіт «Середні показники якості»
Налаштування параметрів умов і особливостей зберігання зерна • Довідник «Зернові склади»
• Документ «Договір зберігання»
• Документ «Додаткова угода»
Оперативний облік зерна і зернопродуктів • Аналітика по особових рахунках
• Довідник «Службові контрагенти»
• Довідник «Зернопродукт»
• Довідник «Види рухів зернопродуктів»
• Документ «Рух зерна»
• Документ «Реєстр прибуткових накладних на зерно»
• Документ «Переоформлення зерна»
• Документ «Акт підробітку зерна»
Оформлення вивезення непридатних відходів 3-ї категорії • Документ «Наказ на вивіз відходів»
• Документ «Вивезення відходів»
Оформлення відвантаження зерна • Документ «Наказ на відвантаження зерна»
• Документ «Реєстр видаткових накладних на зерно»
Закриття особових рахунків і зачистка партій зерна • Документ «Акт-розрахунок»
• Документ «Акт зачистки загальної партії культури»
• Журнал документів оперативного обліку зернопродуктів
 Звіти по залишках і оборотах зерна Звіт “Залишки і обороти зернопродуктів по особових рахунках»
Звіт “Залишки і обороти зернопродуктів за загальними партіям»
Звіт «Звіт про рух зернопродуктів (форма № 37)»
 Книга руху зерна (форма № 36) Звіт «Книга руху зерна за особовим рахунком»
Звіт «Книга руху зерна по службових партії»
 Оперативний облік послуг зернового складу Довідник «Послуги зернового складу»
Документ «Нарахування послуг зернового складу»
Документ «Нарахування послуг із зберігання зерна»
 Звіти по оперативному обліку послуг зернового складу • Звіт «Нараховані послуги зернового складу»
• Звіт «Зведений звіт по нарахованих послуг зернового складу»
• Звіт «Розшифровка розрахунку послуг з приймання / відвантаження зерна»
• Звіт «Розшифровка розрахунку послуг по сушці / очищенні зерна»
• Звіт «Розшифровка розрахунку послуг із зберігання зерна»
 Відображення послуг зернового складу в бухгалтерському обліку • Рахунки на оплату послуг з основної діяльності
• Акт прийому-здачі наданих послуг з основної діяльності
• Механізм автозаповнення рахунків та актів на надані послуги
 Бюджетування доходів і витрат • Планування і виконання плану
• Аналітична звітність
  Облік праці та заробітної плати
 Зарплата і кадровий облік • Кадровий облік
• Фізичні особи
• Співробітники
• Облік використання робочого часу
• Графіки роботи
• Документи кадрового обліку
 Заробітна плата • Налаштування параметрів обліку.
• Введення початкових залишків по заробітній платі
• Порядок нарахування і виплати заробітної плати
 Документи з розрахунку заробітної плати • Введення відомостей про планові нарахування працівників організації
• Введення відомостей про планові утримання працівників
• Виконавчий лист
• Нарахування відпустки працівникам організації
• Оплата за середнім заробітком
• Оплата понаднормових годин
• Оплата святкових та вихідних днів
• Відрядних наряд на виконані роботи
• Нарахування зарплати
• Облік ПДФО
• Облік доходів і нарахування внесків до фондів соціального страхування
• Факт сплати ПДФО і внесків до фондів
• Виплата зарплати
• Реєстрація факту виплати зарплати
• Звіти по заробітній платі
 Основні ситуації з розрахунку зарплати  • Нарахування нічних бухгалтерському та податковому обліку
Бухгалтерський облік та фінанси
 Облікові механізми та засоби програми Початкове заповнення довідників та налаштування параметрів обліку. Реєстрація в системі принципів ведення облікової політики в бухгалтерському та податковому обліках
  Торгові операції  Відображення в обліку господарських операцій з товарами:
• Введення початкових залишків по товарах;
• Оприбуткування товарів від постачальника;
• Установка цін на товари;
• Додаткові витрати з придбання товарів;
• Продаж товарів покупцеві;
• Інвентаризація товарів на складі;
• Списання товарів за даними інвентаризації;
• Внутрішнє переміщення товарів;
• Продаж товарів у роздріб;
 Облік взаєморозрахунків і грошових коштів  Відображення в обліку взаєморозрахунків і операцій з грошовими коштами:
• Введення початкових залишків по взаєморозрахунках з контрагентами;
• Введення початкових залишків на розрахунковий рахунок організації;
• Відображення операцій оплати постачальнику, покупця;
• Видача грошових коштів підзвітній особі;
• Відображення авансового звіту;
 Податковий облік  Відображення в податковому обліку всіх розглянутих господарських операцій:
• Реєстрація отриманих з прибутковими накладними і отриманими актами послуг податкових документів;
• Оформлення податкових накладних, в тому числі по роздрібних продажах і по списанню недостач («умовний продаж»);
• Відображення в обліку «Авансового звіту» співробітника за витратами на відрядження;
• Виконання регламентної процедури приведення податкових нарахувань ВД / ВР і ПДВ по розрахунках з контрагентами у відповідності зі схемами податкового обліку, зазначених у договорах («Реєстрація авансів в податковому обліку”);
• Аналіз правильності та повноти внесення виписки податкових документів з ПДВ (звіти «Очікуваний і підтверджений ПДВ придбань», «Очікуваний і підтверджений ПДВ продажу», «Перевірка сум зобов’язань з ПДВ», «Перевірка суми вхідного ПДВ»);
• Виконання регламентної процедури звірки очікуваного і підтвердженого ПДВ;
– Податкова накладна від постачальника «Сад і город» по передоплаті на кінець періоду не отримана;
– Розрахунок середньої торговельної націнки по реалізації в роздробі;
– Розрахунок суми податку на прибуток (за даними залишків і оборотів по податковому плану рахунків), і відображення витрати з податку на прибуток у бухгалтерському обліку. Відображення тимчасових різниць (ВПА та ВПЗ).
 Облік ОЗ, МНА, МШП, НМА  Відображення в обліку господарських операцій ОЗ, МНА, МШП, НМА:
• Придбання ОЗ, МНА, МШП, НМА;
• Введення в експлуатацію;
• Нарахування амортизації по бухгалтерському та податковому обліках.
 Облік витрат і виробництва  Відображення в обліку господарських операцій пов’язаних з виробництвом продукції:
• Списання матеріалів у виробництво;
• Випуск готової продукції;
• Розподіл витрат на випуск готової продукції;
• Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
 Основи адміністрування системи • Створення копії інформаційної бази;
• Видалення помічених об’єктів з інформаційної бази;
• Групове проведення документів;
• Створення нового користувача (настройка прав) в інформаційній базі;
• Оновлення конфігурації;
• Інші сервісні функції

 

* Групові заняття:
– Кількісний склад групи 8-12 чоловік;
** Корпоративний курс:
– Кількісний склад – до 10 чол;
– Корпоративний курс може проходити як в Навчальному центрі, так і на території Замовника. Умови проведення корпоративного навчання на території замовника узгоджуються додатково.

Лекційний матеріал супроводжується демонстрацією різного роду прикладів, що дозволяють слухачеві в більш зручній та зрозумілій формі сприймати нову інформацію.

Самостійна робота забезпечує закріплення отриманих теоретичних і практичних знань.

Comments are closed.